Tuharuko Awaj staat voor continuïteit van haar projecten. We starten een project pas als we meerjarig uitzicht kunnen bieden. Waar mogelijk worden onze projecten na enige tijd zelfvoorzienend (bijv. de school). Lokaal eigenaarschap is naar onze opvatting essentieel voor succes op de lange termijn.

Bijzonder Goed Geregeld ondersteunt Tuharuko Awaj op alle mogelijke manier; tijd, fondsenwerven en bekendheid genereren. Meer informatie vind je op www.weeshuisnepal.com, uiteraard kun je ook contact opnemen met Desiree de Blok via het contactformulier.